news-bialystok.pl

Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

19.11.2020, 16:45

Dnia 16 listopada, od praktycznie 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Bardzo dużo osób na co dzień ma kontakt z brakiem tolerancji i to właśnie ten dzień ma skupiać się na tym. Jest to między innymi zasygnalizowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Edukacja, ale także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie tolerancji oraz brak poniżania osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest skuteczną metodą przeciwdziałania wszelkim nietaktownym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została wywołana przez systematycznie tworzące się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Oznaki nietolerancji mogą być potężnie niepokojące dla osób dyskryminowanych, dlatego również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają wspominać o różnych sytuacjach, w których dochodzi do awantur, a także pomóc w znalezieniu głębszych motywów kiełkowania nietolerancji. Tego rodzaju czyny mogą być pomocne do tego, aby obeznać się w tym, czym właściwie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uzasadnić, czym jest uznanie i poszanowanie różnic indywidualnych. Dodatkowo ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnego rodzaju kultur.


Jak świętowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Jednogłośny manifest wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej agresji pojawiającej się z powodu homofobii i rasizmu, ale i również przedstawiają niewiarygodne poparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice zaaprobować swoim podpisem ten apel. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność dnia 16 listopada będzie nagłaśniana poprzez wywieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij